Friday, August 12, 2005

Customer Care calls by Indian heroes -Pt.-3

Gabbar: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ….Jo dargaya wo maraga… batao tumhen kya chahiye
Customer : I want to buy a product from your company
Gabbar: Kitne paise hai re
Customer : $ 10.00
Gabbar: Suvvar Ke baccho … sirf… $10.00…dhikkaar hai

Prem Chopra: Prem…Prem naam hai mera.. Prem chopra…
Customer : I lost my invoice I need one
Prem Chopra: Kar bhalaa to ho bhalaa..jaa apni invoice khud dhoondle

Rajkumar : Jaani ….. Tumhara ye call bahut keemti hai.. Ise cut mat karna
Customer: I lost my invoice
Rajkumar: Jaani… ye invoice hai.. Bacchon ke khelne ki cheez nahi
Customer : shut up.. I need my invoice sent to me in 10 minutes… otherwise I will speak to your manager
Rajkumar : Dhamki kisi aur ko jaakar dena… manager humko darasake manager mein itna dum nahi… humse hai manager… manager se hum nahi...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home